Uluslarası Proje Yönetimi Enstitüsü Üyelik Şartları

Kurumsal Üyelik Şartları

Dernekler Yasasının üyelikle ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri ve aşağıdaki üyelik şartlarını taşıyan gerçek kişiler derneğe üyelik için başvurabilir. Dernek üyeliği Yönetim Kurulu Onayı ile kesinleşir.

Derneğe Üyelik Şartları:

I. Medeni haklara sahip olmak,

II. 18 yaşını doldurmuş olmak,

III. Derneğin amaçlarını benimsemiş olmak,

IV. En az iki dernek üyesi tarafından önerilmiş olmak,

V. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

VI. Öğrenciler için üniversitelerde lisans eğitimine devam ediyor olmak,

Ayrıca, dernekler yasasının üyelikle ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyan tüzel kişiler ve yurtiçinde ya da yurt dışında faaliyet gösteren kurumlar da derneğe üyelik için başvurabilir. Bu üyelik başvuruları da Yönetim Kurulu Onayı ile kesinleşir.

Kurumsal Üyelik;

Tüzel kişiler kurumsal statüde üye olabilirler. Tüzel kişilerde gerçek kişiler gibi üye olabilir ve yetkili temsilcisi aracılığıyla dernek genel kurulunda oy kullanabilir.

Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü © 2018