Banner1 Banner2 Banner3

UPYE KİMDİR?

UPYE (Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü Derneği) ülkemizde Proje Yönetiminin yaygınlaşmasını desteklemek üzere dünyanın değişik ülkelerinde ve değişik sektörlerde Proje Yönetimi konusunda çalışan kişilerin üye oldukları kar amacı gütmeyen bir dernektir. Derneğin misyon ve vizyonu aşağıdaki gibidir; 

UPYE’nin Misyonu
Ülkemizde Proje Yönetim bilincinin gelişmesi, yagınlaşması ve uygulanmasına katkıda bulunmak.


UPYE’nin Vizyonu
Proje Yönetimi konusunda ülkemizde söz sahibi olan, uluslararası tanılırlığa ve saygınlığa sahip bir dernek olmak.