İcra Kurulları

İcra Kurulları

UPYE üyeleri farklı sektörlerde proje yönetimi konusunda faaliyet gösteren kişilerden oluşmakta olup, UPYE bir taraftan Proje Yönetiminin uluslararası kabul görmüş genel prensiplerini desteklemeye çalışırken diğer yandan da farklı sektörlerdeki proje yönetim uygulamalarına ait sorunları sektörel ele alan bir yaklaşım göstermektedir. O nedenle aşağıda sıralanan sektörel İcra Kurulları oluşturulmuştur.

1- İnşaat Proje Yönetimi

2- Alternatif Proje Yönetimi

3- Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

4- Teknoloji, İletişim ve Bilişim

5- Enerji Yönetimi

6- Global Fon Yönetimi

7- Kurumsallaşma ve Değişim Yönetimi

8- Üretim ve Sanayi

Her bir icra kurulumuz kendi içinde sektörel olarak proje yönetimi prensipleri ve uygulamaları konusunda çalışmalar yaparken diğer taraftan tüm icra kurullarımız kendi aralarında da iletişim halinde olarak ortak konularda fikir alışverişinde bulunmaktadırlar. Bu da üyelerimiz için çok farkı tecrübe ve bilgi paylaşımlarına imkan tanımaktadır.

Yönetim Organları

1. Üye İlişkileri - Kurumsal, Bireysel, Akademik

2. Üniversitelerle İlişkiler - Kulüpler ve Yapılanma

3. Özel Sektör ve Dernek İlişkileri - Firma ve Diğer Dernek İşbirlikleri

4. Kamu İle İlişkiler - Resmi Makamlarla İlgili Faaliyetler

5. Mali ve Hukuk İşler - Muhasebe, DERBIS, Hukuki ve Finansal Faaliyetler

6. Eğitim ve Standartlar - Eğitim Düzenlenmesi ve PY Standartları, Dergi Faaliyetleri

7. Etkinlik ve Konferanslar - Panel, Konferans, Etkinlik, Yemek v.b. Organizasyonların Düzenlenmesi

8. Kurumsal ve İç İletişim - Sosyal, yazılı ve görsel medya, içi iletişim.

Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü © 2018