Uluslarası Proje Yönetimi Enstitüsü Üyelik Şartları

Bireysel Üyelik Şartları

Dernekler Yasasının üyelikle ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri ve aşağıdaki üyelik şartlarını taşıyan gerçek kişiler derneğe üyelik için başvurabilir. Dernek üyeliği Yönetim Kurulu Onayı ile kesinleşir.

Derneğe Üyelik Şartları:

I. Medeni haklara sahip olmak,

II. 18 yaşını doldurmuş olmak,

III. Derneğin amaçlarını benimsemiş olmak,

IV. En az iki dernek üyesi tarafından önerilmiş olmak,

V. Yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak,

VI. Öğrenciler için üniversitelerde lisans eğitimine devam ediyor olmak,

Ayrıca, dernekler yasasının üyelikle ilgili maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyan tüzel kişiler ve yurtiçinde ya da yurt dışında faaliyet gösteren kurumlar da derneğe üyelik için başvurabilir. Bu üyelik başvuruları da Yönetim Kurulu Onayı ile kesinleşir.

Bireysel Üyelik;

Yukarıda belirtilen şartlara sahip her gerçek kişi Yönetim Kurulu Onayı ile derneğe bireysel üye olabilir. Bireysel üyeler yetkinliklerine göre Öğrenci veya Profesyonel Üye statülerinde olabilirler.

Üniversite eğitimine devam eden kişiler öğrenci statüsünde, üniversite eğitimini tamamlamış kişiler ise profesyonel üye statüsünde üye olarak kabul edilirler.

Öğrenci üyeler giriş bağışı ve yıllık aidatlardan muaftırlar.

Ayrıca, Meslek hayatında önemli başarılar elde etmiş, Yönetim kurulu kararı ile kendisine teklif götürülen kişiler onursal üye olabilir. Onursal üyelerin dernek genel kurulunda oy hakkı yoktur.

Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü © 2018