Uluslarası Proje Yönetimi Enstitüsü

Başkanın Mesajı

Dünya hızla değişiyor. Devletler, kurumlar, işletmeler, insanlar bu değişime ayak uydurmaya çalışıyor. Bir taraftan politik gelişmeler ekseninde değişen ekonomik dengeler, öte yandan artan güvenlik kaygıları ve anti-globalleşme eğilimleri çerçevesinde yatırımların dünyada yer değiştirmesi. Bunların yanında gelişen teknolojilerin bir yansıması ile üretim sistemlerinin ve maliyetlerinin değişmesiyle hem pazar paylarının kaybedilmemesi hem de yeni pazarlarda firmaların kendilerine yer bulması sebebiyle kurumlarda yaşanan değişim ve dönüşüm hamleleri, ki bunu en yoğun bir biçimde endüstri 4.0 devrimi ile yaşamaktayız. Tüm bu süreçlerin etkin ve verimli yönetilebilmesi için ancak belli bir sistematiğin kurulması ve bunun efektif bir biçimde yönetimi ve takibi ile mümkün oluyor.

Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü (UPYE), kurulduğu 2010 yılından beri ülkemizde başta inşaat ve gayrimenkul sektörleri olmak üzere enerji, telekomünikasyon, bankacılık, perakende ve üretim sektörlerinde yer alan firmaların daha verimli bir yapıda ve dünyadaki tüm gelişme ve trendleri takip edecek şekilde yönetilebilmesi amacıyla Proje Yönetim bilincinin yaygınlaşması için çaba sarfeden bir sivil toplum kuruluşu olarak saygın dernekler arasında yerini almıştır. UPYE, Bugüne kadar başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere birçok üniversite işbirlikleri ile proje yönetiminin paydaş, maliyet, zaman, kalite, risk dahil tüm bileşenlerini anlatmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır.

Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik türbülanstan çıkabilmesi ve tüm kurum ve işletmelerin geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanabilmesi için UPYE, diğer sivil toplum kuruluşları ve firmalarla işbirlikleri geliştirmekte, eğitim, konferans ve seminerlerle daha büyük kitlelere ulaşarak çözümün bir parçası olmaktadır.

Türk inşaat ve gayrimenkul sektörleri olmak üzere ekonomimize ait sorunları ele alan ve gelecek vizyonları çizen, kurumların yeniden yapılandırılmasına katkı sağlayan, öğrenci ve yeni mezunlarımızı geleceğe hazırlayan ve onları özel sektörle biraraya getiren, endüstri 4.0 devriminin tüm bileşenlerinin uygulanması için çaba sarfeden, özetle ülkemizin refahını, huzur ve mutluluğunu arttırmaya yönelik faaliyetleri kendine misyon edinen UPYE’nin yeni dönemde bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik strateji ve uygulamaları büyük bir emek ve özveri ile hazırlanmaktadır.

Ülkemizin Proje Yönetim Standartlarının hazırlanması, uluslararası alanda prestijli bir proje yönetim dergisinin çıkarılması, kurumlarda ve üniversitelerde eğitim faaliyetlerinin arttırılması ve yeni bir dönüşüm ve değişim hamlesinin başlatılması, yeni dönemdeki en temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Bu çerçevede UPYE’nin Başkanı olarak tüm ekip arkadaşlarımız ve paydaşlarımızla gelecek vizyonumuz için koyduğumuz hedefleri elbirliğiyle gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

Saygılarımla,

Dr. Levent Sümer
UPYE Başkanı

Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü © 2018